Wszelkie prace zostały wykonane profesjonalnie, z należytą starannością i zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac.